מכרזים

מכרז 7/2020 - פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 11.8.2020

17.08.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

ניתנת בזאת ארכה להגשת שאלות להבהרה/בקשות לפרטים נוספים עד ליום 18.8.2020 בשעה 14:00.
 
 
 
קובץ להורדה
tender_07-2020_contractors_tour_protocol.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון