מכרזים

מכרז פומבי מס’ 6/2020 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה - מענה לשאלות הבהרה

09.08.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים.
במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז ולכנס המציעים שהתקיים ביום 4.8.2020.
 
 
קובץ להורדה
membership_cards_issue_supply_mailling_tender_6-2020_clarifications.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון