בחינות הסמכה

הנחיות לנבחן - מניעת תחלואה בנגיף COVID - 19 (קורונה)

04.08.2020

מחלקת מתמחים

בהתאם להוראות משרד הבריאות, להלן הנחיות לנבחנים בבחינת ההסמכה במועד אוגוסט 2020, שעניינן מניעת תחלואה בנגיף COVID-19 (קורונה)
להלן ההנחיות:
 
קובץ להורדה
bar_exam_august_2020_instructions_for_quarentined_examinee.pdf request_for_leaving_quarentine_01192120.pdf bar_exam_august_2020_prevention_of_disease.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון