הודעות ועדכונים

הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי

03.08.2020

עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה

תקנות סדר הדין האזרחי החדשות גורמות לטורח הציבור ומייצגיו ואינן נושאות כל בשורה ייעולית. עד עתה התקבלו 50 הערות של נציגי הלשכה - חלק גדול מהן בעניינים מהותיים - ושולבו בנוסח התקנות לטובת ציבור המתדיינים ומיצגיהם. נמשיך ונפעל לשיפורן!
 
 
 
קובץ להורדה
civil_procedure_reform_august_2020_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון