הודעות וחדשות

הודעה בדבר אישור לבצע התמחות מהבית

14.07.2020

 

כ"ב תמוז תש"פ

14 יולי 2020

 

 

 

 

ביצוע התמחות מהבית

 

לאור העלייה בתחלואה עקב נגיף הקורונה, והחלטת הממשלה על מעבר 30% מן העובדים במגזר הציבורי לעבודה מהבית, מחדשת ועדת התמחות הארצית את האפשרות למתמחים לבצע התמחות מהבית בכפוף לתנאים הבאים:

1.      על המתמחה שהועבר לעבוד מהבית לשלוח למדור המתמחים בלשכה הודעה על כך שעבר לעבוד מהבית והתאריך בו החל בכך, עד לא יאוחר מיום 21.7.20. מתמחה שיועבר לעבודה מהבית מכאן ואילך חייב לדווח על כך בתוך 5 ימים מיום העברתו לעבודה מהבית.

2.      בהודעה על המתמחה לפרט את כתובת ביתו ממנו הוא עובד וטלפון בבית לצרכי פיקוח.

3.      להודעה יצרף המתמחה הצהרה בכתב מאת המאמן בה יפורט:

3.1.   הצהרת המאמן שהמתמחה הועבר לעבודה מהבית בגין משבר הקורונה.

3.2.   הסכמת המאמן לעבודה מהבית של המתמחה.

3.3.   תיאור מפורט של האופן שבו מעביר המאמן משימות לטיפול המתמחה ומפקח על ביצוען.

3.4.   הצהרה כי היקף שעות העבודה של המתמחה מהבית תואם לתוכנית ההתמחות שהוגשה על ידי המאמן במסגרת בקשת המתמחה להירשם להתמחות, והאופן שבו מוודא המאמן שהמתמחה עובד בשעות האמורות.

3.5.   התחייבות המאמן במסגרת הדוח התקופתי לפרט את התקופה בה עבד המתמחה מהבית .

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון