הודעות ועדכונים

צירוף ייפוי כוח בפניות למרכז הארצי לפניות נהגים (מפנ"א)

07.07.2020

סנ"צ מירב מזרחי, רמ"ד מפנ"א, משטרת ישראל

פנייה ללא ייפוי כוח אינה מטופלת, הדו"ח עומד בעינו והקנס גדל בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק.

סנ"צ מירב מזרחי, רמ"ד מפנ"א, משטרת ישראל

 

בכל פנייה אל המשטרה – המרכז הארצי לפניות נהגים, יש לצרף ייפוי כוח חתום המסמיך את עורך הדין לטפל בדו"ח מושא הפנייה.

 

פנייה ללא ייפוי כוח אינה מטופלת, הדו"ח עומד בעינו והקנס גדל בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק.

 

יודגש כי הזמנה למשפט בעקבות בקשה להישפט נשלחת אל עוה"ד המייצג בכפוף להצגת ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כתובת לפניות: באתרwww.police.gov.il  תיבת "פניות נהגים".

 

בברכת נסיעה טובה והמשך שיתוף פעולה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון