בקשות ותשובות - תש"פ

חומרים בקשר עם ועדות טיפול בתלונות שווא וניכור הורי

22.06.2020

מועד קבלת הבקשה: 19.5.20; מועד המענה: 22.6.20
 
 
*לעיון בנספחים יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע בלשכה
קובץ להורדה
false_acusation_comittee_request.pdf false_acusation_comittee_response.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון