מכרזים

מכרז פומבי 4/2020 – מתן שירותי ראיית חשבון וביקורת - מענה לשאלות הבהרה

22.06.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים.
במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז.

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום בחתימת ידו של המציע ובחותמת חברת המציע יחד עם שאר מסמכי המכרז, וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע את האמור במסמך זה.

 

למסמך המלא לחצו כאן

 

 

קובץ להורדה
auditing_and_inspection_tender_4-2020_clarifications.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון