מכרזים

מכרז פומבי מספר 5/2020 - הפקה ואספקת יומנים לשכת עורכי הדין - מענה לשאלות הבהרה

16.06.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים.
במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז. יצוין כי ניתנה ארכה להגשת מסמכי המכרז עד ליום 21.6.2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2).

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום בחתימת ידו של המציע ובחותמת חברת המציע יחד עם שאר מסמכי המכרז, וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע את האמור במסמך זה.

 

למסמך המלא לחצו כאן

 

 

קובץ להורדה
diary_tender_5-2020_clarifications.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון