הודעות דוברות הלשכה

תצומצם משמעותית הפגיעה בזכויות עצורים ואסירים מכוח תקנות שעת החירום

15.06.2020

דוברות הלשכה

עמדת הלשכה נשמעה בדיון שהתקיים היום בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בעניין תקנות שעת חירום הנוגעות לזכויות עצורים ואסירים בתקופת הקורונה.

בדיון שהתקיים היום בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בעניין תקנות שעת חירום הנוגעות לזכויות עצורים ואסירים בתקופת הקורונה, הוחלט להאריך את תקנות החירום בחודש נוסף, וזאת כדי לאפשר דיון מפורט בהצעת החוק העומדת על הפרק ובחינה דקדקנית של ההוראות.

 

תוקפן של התקנות לשעת חירום הוארך תוך שילובן של הוראות מחייבות: דיונים בתיקי הוכחות של עצורים וכל דיון בהארכת מעצר ראשונה יתקיימו בנוכחותם הפיסית של עצורים ואסירים בבית המשפט, ולא בהיוועדות חזותית.

 

כמו כן תינתן עדיפות לנוכחות פיסית של העצור בדיון המהותי הראשון בבקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים.

 

הנוסח המעודכן של התקנות קובע שלא יתקיימו יותר דיונים באמצעות שיחת טלפון (קישור קולי בלבד) אלא בהסכמת העצור וסניגורו או במקרים חריגים בהם יינתן אישור נשיא בית המשפט מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

 

הנהלת בתי המשפט תמסור דיווחים מפורטים לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת כדי לאפשר פיקוח על יישום התקנות. הדיונים המפורטים בהצעת החוק יימשכו.

 

את עמדת הלשכה שתמכה בשינויים והגישה נייר עמדה מפורט לוועדה, ייצג במקצועיות ובמסירות יוצאת דופן, ד"ר עו"ד נחשון שוחט, יו"ר (משותף) בוועדת חקיקה פלילי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון