בחינות - פרטים והרשמה

הרשמה לבחינות בדיני מדינת ישראל לבוגרי חו"ל -קיץ 2020

14.06.2020

Exams in the laws of the State of Israel for foreign graduates- summer 2020
פתיחת הרשמה לבחינות בדיני מדינת ישראל מועד  קיץ 2020  לבוגרי חו"ל , עו"ד ומשפטנים מחו"ל
 
מועד אחרון להרשמה - 15.7.20
 
בשל היערכות מותאמת לבחינות בעקבות הקורונה לא יתקבלו בקשות להיבחן לאחר התאריך הנקוב מעלה.
 
הבחינות ייערכו בין התאריכים 23.8.20-13.9.20
 
לאור המצב, הבחינות יערכו במס' אתרים . כל נבחן יקבל זימון ובו יצויין מקום הבחינה.
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון