מאמרים וכתבות

לשון ומשפט - גיליון מספר 8

21.05.2020

עו"ד יוסף שטח, עורך, יו"ר הוועדה לניסוח משפטי בלשכת עורכי הדין בישראל

פניית ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, לדיקני הפקולטות למשפטים בעניין לימוד הכתיבה המשפטית; סעיף "אריכות הימים " בחוזה בין בנק ללקוח – הצעה לפישוט; על ארבעה ביטויים שעורכי דין משבשים ועוד.
קובץ להורדה
language_and_law_issue8.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון