הודעות וחדשות

המועצה הארצית של הלשכה מינתה צוות לבחינה וגיבוש מתווה לקיום בחינת ההסמכה במועד אוגוסט 2020

05.05.2020

עו"ד דנה בלום, ממונה בכירה - מערך ההתמחות והבחינות

ביום ראשון, 10.5.20, בשעה 15:30, יקיים הצוות ישיבה בהיוועדות חזותית באמצעות אפליקציית זום. נציגי המתמחים מוזמנים להשתתף בישיבה.

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מינתה צוות בראשות עו"ד וואל חלאילה, יו"ר ועדת ההתמחות, לעניין בחינת ההסמכה לעריכת דין בצל משבר הקורונה.

 

תפקיד הצוות הוא לבחון ולגבש מתווה לקיום בחינת ההסמכה במועד אוגוסט 2020.

 

ביום ראשון, 10.5.20, בשעה 15:30, תתקיים ישיבה של הצוות בהיוועדות חזותית באמצעות אפליקציית זום.

 

נציגי מתמחים המבקשים להשתתף ולהציג עמדתם של קבוצות מתמחים בעניין, מתבקשים לפנות לעו"ד דנה בלום – ממונה בכירה על מערך ההתמחות והבחינות – באמצעות דוא"ל לכתובת:dana.al@israelbar.org.il 

 

בשל ריבוי המועמדים להיבחן, לא נוכל לאפשר לכלל המבקשים להשתתף בישיבה ומשכך, נבקש שימונו נציגים אשר יציגו עמדות של קבוצות מתמחים.

 

הוועדה תשמע עד 7 נציגים. על הפונים לפרט בפנייתם מהו מגזר המתמחים שהם מייצגים ומה מספרם של המתמחים שייפו את כוחם.

 

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש ובאישור ותתאפשר לפי שיקול דעת יו"ר הצוות בלבד. המורשים להשתתף יקבלו על כך הודעה מראש מאת הח"מ.

 

דנה בלום, עו"ד

ממונה בכירה על מערך ההתמחות והבחינות 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון