המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 19.4.2020, כ"ה בניסן התש"פ, באמצעות אפליקציית ZOOM

05.05.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. הקמת קרן רווחה וסיוע לעורכי דין.
2. מבחן הסמכה.
3. שונות.
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_19_april_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון