הודעות וחדשות

הודעה בדבר דחיית מועד בחינת הסמכה לעריכת דין

20.04.2020

מחלקת מתמחים

על פי החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מיום 19.4.20, בחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 שנועדה להתקיים ביום 25.6.2020 נדחית בזאת. בחינת ההסמכה תתקיים ביום ז’ אלול תש"פ, 27.8.20, מהשעה 11:00 בבוקר, בירושלים או במיקום אחר עליו תינתן הודעה מראש.

הודעה בדבר דחיית מועד בחינת הסמכה לעריכת דין

 

על פי החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מיום 19.4.20, בחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 שנועדה להתקיים ביום 25.6.2020 נדחית בזאת.

 

בחינת ההסמכה תתקיים ביום ז' אלול תש"פ, 27.8.20, מהשעה 11:00 בבוקר, בירושלים או במיקום אחר עליו תינתן הודעה מראש.

 

קיום הבחינה במועד הנדחה (27.8.20) מותנה בהיתכנות האפשרות המעשית לקיימה במסגרת הנחיות משרד הבריאות והוראות כל דין.

 

להוראות הרשמה מעודכנות לבחינה במועד אוגוסט לחצו כאן

 

הוראות לנבחנים שהיו זכאים להיבחן במועד המקורי (25.6.20) והגישו בקשה להיבחן בו

נבחנים אשר הגישו בקשה להיבחן במועד המקורי ביום 25.6.20 יראו את בקשתם כבקשה להיבחן במועד אוגוסט. נבחן שאינו מעוניין להיבחן במועד אוגוסט יודיע על כך ללשכה בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת bchinot.ha@israelbar.org.il עד ליום 31.5.20, ואגרת הבחינה תושב לו.

 

לתשומת ליבכם, השיבוץ ומיקום הבחינה המופיע באזור האישי באתר הלשכה הינו זמני וכפוף לשינויים בהתאם למיקום הבחינה הסופי והדרך בה תיערך.

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון