הודעות וחדשות

הבהרה בעניין היעדרות מתמחים בחל"ת

26.03.2020

מחלקת מתמחים

בעקבות משבר הקורונה והוצאת מתמחים רבים מן ההתמחות לחל"ת, מבהירה הלשכה כי לאור העובדה שההוצאה לחל"ת יסודה בהוראות משרד הבריאות שנועדו לשמירה על בריאות הציבור, היעדרות בגין חל"ת תוכל להיזקף הן על מכסת ימי ההיעדרות הכלליים המותרים (סעיף 11(א) לכללי ההתמחות) והן על מכסת ימי ההיעדרות בגין מחלה (סעיף 11(ג) לכללים).
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון