הודעות ועדכונים

נגיף הקורונה - עדכונים שוטפים...

22.03.2020

דוברות הלשכה

בתי המשפט: הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט (עדכון); פעילות לשכות ההוצאה לפועל; פעילות בתי הדין הרבניים; תקנות לשעת חירום: כניסת עורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר ודיוני מעצרים; הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי העניינים שיידונו בבתי הדין לפי תקנות בית הדין לעבודה; ביטוח לאומי: הנחיות "ביצוע ועדות בחירום"; דיני מעצרים: דיוני הארכת מעצר יתקיימו ללא נוכחות פיזית של העצורים.
22.3.2020
 

הבהרת היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט לעניין ביטול דיונים והארכת מועדים בהתאם תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל, במענה לשאלתו של ראש הלשכה:

 

במענה לשאלתך אני מבקש להשיבך, כי אין שינוי בעמדתנו כפי שזו קיבלה ביטוי במכתבי שבסמך, לאמור:

מועדי הדיון בעניינים שאינם נדונים בהתאם לתקנות מבוטלים אוטומטית ויקבעו מחדש לאחר תום תקופת מצב החירום המיוחד. תקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר מצב חירום מיוחד, לא תבוא במניין המועדים שנקבעו בחוק או בהחלטה שיפוטית לעשיית מעשה או ביצוע פעולה.

 

הודעות מתאימות ברוח זו נמסרו לבתי המשפט ואף פורסמו באתר האינטרנט של הרשות השופטת.

 

להסרת הספק, תימסרנה הודעה נוספת בעניין.

 

למכתבו של ראש הלשכה לחצו כאן

 

למכתב התשובה של היועמ"ש למערכת בתי המשפט לחצו כאן

 

 

 

תקנות החירום הנוגעות להתנהלות בתי המשפט ולשכות ההוצל"פ הוארכו עד לחודש הבא.

 

חברות וחברים,

כפי שצפינו כבר אתמול, שר המשפטים, ח"כ אמיר אוחנה, חתם לפני שעה קלה על הארכת תוקפן של תקנות החירום עד ליום 16.4.2020

נמשיך לעדכן בכל התפתחות.

שבוע טוב ובריאות לכולם.

 

לנוסח המלא של תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991 - לחצו כאן (באדיבות "נבו")

 

להודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי המשפט - לחצו כאן

 

להודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל - לחצו כאן

 

להודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעבודה - לחצו כאן

 

להודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי הדין השרעיים - לחצו כאן

 

להודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי הדין הדתיים הדרוזיים - לחצו כאן

 

להודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעררים שהוקמו לפי חוק הכניסה לישראל - לחצו כאן

 

 

 


 
21.3.2020
 
להלן הודעתו מהערב של ראש הלשכה:

 

חברות וחברים,

 

אני מודע היטב לאי הוודאות והמתח שבו רבים מעורכות ועורכי הדין נמצאים בימים ובשעות אלו.

אני עומד בקשר רציף עם כל הגורמים הרלוונטים במשרד המשפטים, בהנהלת בתי המשפט ובמשרדי הממשלה ומייצג את עמדת הלשכה ואת האינטרסים של חבריה. כך אמשיך עד סוף המשבר.

 

בשלב זה אין עדיין עדכון, אך ניתן להניח שעד מחר תצא הודעה רשמית על הארכת תקנות שעת החירום.

כשיהיו עדכונים אנו נעדכן מיד כפי שעשינו עד כה.

 

שבוע טוב ומבורך לכולכם.

 

 

להלן הודעת הנהלת בתי המשפט:

 

ערב טוב.

בשלב זה מתכונת העבודה ביום ראשון 22.3.20 זהה לזו שהתקיימה ביום חמישי.

דיוני מעצרים בבתי המשפט הבאים יתקיימו ב VC מול שב"ס:

ראשון לציון, פתח תקוה, מחוזי לוד, באר שבע, אשקלון, מחוזי באר שבע, תל אביב, מחוזי תל אביב. ביתר בתי המשפט יתקיימו דיוני מעצרים באמצעות הטלפון.

אנו נערכים להגבלת תנועה בימים הבאים ונפרסם פרטים בהמשך.

 

 

הודעת נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות:

 

בהמשך לפרסומים שנפוצו בימים האחרונים, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות מבקשת להבהיר כי בתי המשפט ובתי הדין ממשיכים לפעול בכל רחבי הארץ כשירות חיוני וליתן מענה לציבור.

 

בתי המשפט ובתי הדין אינם מושבתים ואינם סגורים וזאת מתוך מודעות ומחויבות לחשיבותה של זכות הגישה לערכאות לא רק בימים כתיקונם אלא גם - ובנושאים מסוימים בפרט - בימים חסרי תקדים כימים האלה. והכל כמובן תחת המגבלות והאילוצים הנובעים מן המצב, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובסוגי העניינים שנקבעו על פי התקנות הנוגעות למצב החירום המיוחד.

 

נשיאת בית המשפט העליון מבקשת להוסיף ולהבהיר כי כמי שעומדת בראש הרשות השופטת, הצורך לשמור על עצמאותה של רשות זו הוא בראש מעייניה בימי משבר כמו בימי שגרה. על כן כל צמצום בפעילות בתי המשפט ובתי הדין בשל מגפת הקורונה נעשה עד כה - וככל שיידרש ייעשה גם בעתיד - בראש ובראשונה על דעתה ועל פי החלטתה.

 
 

 
19.3.2020
 

בתי דין צבאיים

 

עדכון מוועדת צבא ובטחון בלשכת עורכי הדין:

ראש ענף החקיקה בפרקליטות הצבאית, סא"ל רוית דנינו, עדכנה את ועדת צבא ובטחון בלשכת עורכי הדין בתקנות שעת החירום בנוגע לדיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים בישראל ובצו אלוף פיקוד המרכז בנוגע לדיוני מעצר בבתי המשפט הצבאיים באיו"ש.

 

למכתבה של סא"ל דנינו – לחצו כאן

 

לתקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבי הדין הצבאיים), התש"ף-2020 – לחצו כאן

 

לצו בדבר דיוני מעצר (הוראת שעה) (יהודה ושומרון), התש"ף-2020 – לחצו כאן

 

 

 
18.3.2020
 

הליכים בבתי המשפט ובהוצאה לפועל

 

במסגרת ישיבות תיאום שנערכו אמש (שלישי) עם גורמים שונים, הועלה צורך לחדד כי בהתאם להסדר הקבוע בתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א- 1991(להלן – "התקנות"), אין צורך בהגשת בקשות לדחיית מועדי דיון וממילא לא במתן החלטות על ביטול/דחייה של מועדי דיון בהליכים שאינם נדונים בהתאם לתקנות (ובכלל זה בהודעת מנהל בתי המשפט).

תקנה 3.(א) לתקנות  קובעת, כי בתקופת תקפה של ההודעה יקויימו דיונים רק בעניינים המפורטים בתקנות. דיונים קבועים בהליכים שאינם מפורטים בתקנות בטלים אוטומטית וכאמור, אין צורך במתן החלטה ואף לא במשלוח הודעת מזכירות על אודות ביטול מועד הדיון.

 

בנוסף, לא נדרשת הגשת בקשה וממילא לא החלטה להארכת מועדים שנקבעו בהליכים שאינם נדונים בהתאם לתקנות. תקנה 4 קובעת, כי תקופת תקפה של הודעת שר המשפטים על מצב חירום מיוחד לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית המשפט.

 

 

ביטוח לאומי - ועדות רפואיות

 

מצורפות לעיונכם/ן הערות שהגישה ועדת ביטוח לאומי של לשכת עורכי הדין לנוהל החירום שקבע הביטוח הלאומי בעניין הוועדות הרפואיות.

 

ועדת הביטוח הלאומי בלשכת עורכי הדין פנתה למנהלת אגף הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי ודרשה לבצע התאמות בחוזר הנהלים שהוציא האגף באופן שיקל על עורכי הדין העוסקים בתחום בטיפול בציבור המיוצגים בימי משבר הקורונה.

 

למכתב המלא לחצו כאן

 
 
רשות התאגידים במשרד המשפטים - עמותות והקדשות
 
להנחיות יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות בנושאים שונים (דיווח שנתי, קבלת קהל ועוד) - לחצו כאן
 

 
17.3.2020

 

המצאת מסמכים לפרקליטות האזרחית

 

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והצורך בשמירה על בריאות הקהל הרחב וציבור העובדים ועל מנת להקל על ציבור עורכי הדין - מומלץ שמסירה של כל כתבי בית דין תעשה באמצעות הדוא"ל, כך שתתייתר ההגעה למשרדי הפרקליטות האזרחית.

 

להודעה המלאה ולפרטי הקשר ביחידות הפרקליטות האזרחיתלחצו כאן

 

 

בתי הדין הרבניים

 

להנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול (ביצוע סדרי דין בעת מצב חירום מיוחד) – לחצו כאן

 


 

 

16.3.2020

 

בתי משפט (נכון לשעה 22:00)

 

על יסוד הערכת מצב עדכנית, הנחיות משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה, מצ"ב הודעה מתוקנת של מנהל בתי המשפט לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991.

 

ההודעה המתוקנת אינה כוללת דיוני הקראות ודיונים של עצורים (שאינם בענייני מעצר) בבתי משפט השלום ובבתי המשפט המחוזיים. דיונים אלה לא יתקיימו אפוא החל ממחר בבוקר (שלישי) ועד להודעה חדשה.

 

להודעת מנהל בתי המשפט (המתוקנת) בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 - לחצו כאן 

 

הארכת מועדים: להחלטת רשם בית המשפט העליון, רון גולדשטיין בבש"א 1223/20 - ב' - לחצו כאן

 

 

הוצאה לפועל

 

להודעה על סוגי העניינים שיידונו בלשכות ההוצאה לפועל - לחצו כאן

 

 

בתי הדין הרבניים

 

עם כניסת תקנות החירום והחלתן גם על בתי הדין בשעות הקרובות.  פנה נשיא ביה״ד הגר״ד לאו לכלל דייני ישראל וביקשם לשים לב בעת הזו לתת מענה בעניני שהות ילדים וכן כאשר אחד ההורים נדרש להימצא בבידוד כמו כן ביקש הנשיא לשים לב לבקשות בעניין תשלומי מזונות אשר בייחוד בתקופה זו יכולים להיות הרי גורל ואינם סובלים דיחוי.

למכתבו של נשיא ביה"ד – לחצו כאן

 

להודעת מנהל בתי הדין הרבניים בדבר פעילות בתי הדין הרבניים בתקופת התפרצות נגיף הקורונה – לחצו כאן

 


15.3.2020

 

תקנות שעת חירום

 

נוכח החלטת הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, בהתאם לסמכותה הקבועה בסעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, חתם הערב (15.3) ראש הממשלה על תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר), ועל תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים).

לנוסחי התקנות לחצו כאן

 

 

בתי משפט (נכון לשעה 20:00) 

 

להודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 - לחצו כאן  

 

להודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי המשפט לחצו כאן

 

להודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל לחצו כאן

 

 

בתי הדין לעבודה

 

להודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי העניינים שיידונו בבתי הדין לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 - לחצו כאן

 

 

ביטוח לאומי

 

ועדת המוסד לביטוח לאומי בלשכת עורכי הדין מבקשת לעדכן:

 

המוסד לביטוח לאומי הוציא היום בצהריים הנחיות "ביצוע ועדות בחירום" על פיהן כרגע:

  1. נכות מעבודה דרג ראשון - יתקיימו ועדות ללא נוכחות. ניתן לשלוח חומר רפואי בפקס או במייל. בתום תקופת החירום תתקיים ועדה עם נוכחות.
  2. במידת הצורך יתקשרו למייצג לשמוע טלפונית את התלונות - זו על פי בקשתנו. אנו מנסים לקבל הבטחה כי כל מייצג יוכל לדרוש שיחה טלפונית עם הוועדה שתתואם מראש ולא רק על פי שיקול דעתם.
  3. מבוטח או מייצג  שלא ירצו לקיים ועדה על בסיס מסמכים - תבוצע עצירת דיון.
  4. בנכות כללית, ילד נכה, שר"מ, הנוהל יהיה כנראה בדומה לנכות מעבודה על בסיס מסמכים. גם בתחום זה בקשנו אפשרות לשיחה טלפונית. מחכים להנחיות.
  5. ועדות ערר יבוטלו עד להודעה חדשה.

 

דיני מעצרים

 

בישיבתה המיוחדת אישרה הממשלה מספר תקנות לשעת חירום להתמודדות עם נגיף הקורונה והגנה על בריאות הציבור.

 

במסגרת התקנות שאושרו, דיוני הארכת מעצר יתקיימו ללא נוכחות פיזית של העצורים ויתנהלו באמצעים טכנולוגיים כגון: היוועדות חזותית או שיחת וידאו טלפונית.

 

בנוסף, הוגבלו הביקורים לאסירים ולעצורים, כולל הגבלת כניסות עורכי הדין למתקני הכליאה. במשך תקופת התחולה של התקנות לשעת חירום, התייעצות עם עורך דין תתבצע באמצעות שיחת טלפון.

 

 

קובץ להורדה
coronavirus_courts_update_160320.pdf coronavirus_implementation_of_stipulations_over_courts_update_150320.pdf coronavirus_rabinical_courts_president_update_160320.pdf coronavirus_rabinical_courts_update_160320.pdf coronavirus_labor_courts_update_150320.pdf coronavirus_rabinical_courts_update_170320.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון