בחינות הסמכה

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים – מועד חורף 2019

10.02.2020

הוועדה הבוחנת

הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 6.2.20 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 12.12.19.
לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:

בפרק ב' – דין דיוני:

  • שאלה 12 בגרסה 1 (34 בגרסה 2) – תיתוסף תשובה א' כתשובה נכונה נוספת.
  • שאלה 39 בגרסה 1 (7 בגרסה 2) – תיתוסף תשובה ג' כתשובה נכונה נוספת.
  • שאלה 43 בגרסה 1 (3 בגרסה 2) – תיתוסף תשובה א' כתשובה נכונה נוספת.

החלטת הוועדה חלה על כלל הנבחנים, בין אם הגישו ערר על שאלות אלה ובין אם לא. לא תשלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות הערר שהגיש.

 

החלטת הוועדה הבוחנת הינה סופית והוועדה לא תדון בעררים חוזרים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון