נט-המשפט

הודעה לציבור המשתמשים במערכת "נט המשפט"

09.02.2020

הנהלת בתי המשפט, חטיבת תפעול ומזכירות

נבקש לעדכן כי החל מיום 13.2.2020 תורחב מתכונת קליטת כתבי בי דין המוגשים מרחוק באמצעות מערכת "נט המשפט" לכלל כתבי בי-הדין.

בהתאם למתכונת זו, עם סיום ההגשה במערכת "נט המשפט", מקבל המגיש מספר אסמכתא, אשר משמש אותו לצורך מעקב אחר טיפול המזכירות בכתב בי הדין המוגש.

 

כתב בי הדין נבדק על ידי המזכירות אשר מחליטה לעניין קבלתו לרישום בהתאם לסמכות המוקנית לה לפי הדין.

 

כך לדוגמה, למזכירות בית המשפט סמכות שלא לקבל לרישום הליך הכרוך בתשלום אגרה וזו לא שולמה, ובעל הדין אינו פטור מתשלומה או לא הגיש בקשה לפטור מאגרה כמו גם סמכות לא לקבל לרישום כתב בי דין אם מגישו לא ציין את מספר זהותו, הכל כמפורט בתקנה 7א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

 

במידה והמזכירות מצאה כי אין מניעה לקבל לרישום, כתב בי הדין המוגש ייקלט לתיק וסטטוס ההגשה יהיה "נקלט", בפתיחת תיק חדש יופיע גם מספר התיק ליד הסטטוס.

 

ככל שהמזכירות מצאה בהתאם לסמכות המוקנית לה לפי הדין כי יש מניעה לקבל לרישום את כתב בי הדין, לרבות בשל כפילות בהגשה, המזכירות תשלח הודעה על כך לכתובת הדוא"ל שציין המגיש בעת ההגשה, וסטטוס ההגשה יהיה "נדחה".  

 

לתשומת הלב

  • כל עוד סטטוס ההגשה "טרם טופל", כתב בי הדין לא יופיע בתיק הרלבנטי במערכת נט המשפט ולא יהיה ניתן לצפות בו. אין להגיש שוב את אותו כתב בי דין שהוגש, זאת על מנת למנוע הגשה כפולה ו/או גביית אגרה כפולה.
  • בכל הגשה מרחוק יש להקפיד לציין כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת הודעה על דחיית מסמך.
  • כידוע, בקשות במעמד צד אחד אין להגיש מרחוק. לצורך הגשת בקשות במעמד צד אחד או בקשות דחופות, יש לפנות למזכירות בית המשפט שבו מתנהל התיק.

למסמך הדרכה לחצו כאן

 

קובץ להורדה
net_hamishpat_court_writs_february_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון