בחירות למוסדות הלשכה 2019

דו"ח ביקורת על דו"חות תרומות בעת בחירות למוסדות לשכת עורכי הדין 2019

07.11.2019

ועדת הבחירות

בהתאם לסעיף 10ד (ז) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, מוגש דו"ח ביקורת אודות ובקשר עם הדוחות הסופיים המתייחסים לתרומות ולהוצאות של המועמדים לתפקיד ראש הלשכה, רשימות המועמדים למועצה הארצית, המועמדים לתפקיד יושבי ראש הוועדים המחוזיים ורשימות המועמדים לוועד המחוזי.
 
 
קובץ להורדה
donations_and_expenses_final_report_november_2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון