"נקודת גישור"

גיליון מס’ 5, נובמבר 2002

24.02.2003

מאמרים נבחרים מתוך הגליון החמישי של "נקודת גישור" - ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל, המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי

חברים נכבדים,

אנו עדים בימים אלו לתהליך המיועד למצוא דרכים להגברת השימוש בהליך הגישור. העיסוק ההולך וגובר בעניין זה מוליד הצעות שונות (לעיתים אף משונות) כדי להגיע לתוצאה המיוחלת.

הנתונים מלמדים, כי כמחצית מההפניות לגישור נענות בחיוב על ידי הצדדים המתדיינים. אנו סבורים כי הגברת קצב הפניית התיקים מבית המשפט להליך הגישור, תגדיל בסופו של דבר את מעגל המצטרפים להליך הגישור, ותביא להטמעתו של הליך זה בקרב הציבור.

***

לאחרונה הוקמה ועדה בראשות כבוד נשיא בית המשפט המחוזי השופט אורי גורן, שעניינה בחינת קיום ישיבת גישור מקדמית בבית המשפט לענייני משפחה, אשר במהלכה יוסברו לצדדים המתדיינים, יתרונות הגישור ומהותו של ההליך.

המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי, אשר דן בפניית הועדה, ברך על יוזמת מערכת בתי המשפט בעניין זה, מתוך הנחה כי קביעת ישיבת גישור מקדמית תגביר את השימוש בגישור בענייני משפחה. יחד עם זאת, לישיבת הגישור המקדמית יהיו חייבים להופיע המתדיינים עצמם, ועורכי דינם יהיו רשאים (אך לא חייבים) להתייצב עמם. הודענו לכבוד הועדה כי לדעתנו, אין מקום לקיום הליך הגישור בין כתלי בית המשפט, וכי ראוי שהליך הגישור יעשה בפני מגשרים חיצוניים.

***

במקביל לעידוד פעילות בתי המשפט לעניין הפנית מחלוקות להליך הגישור, איננו יכולים להימנע מלציין כי עדיין מספר התיקים שמערכת בתי המשפט מפנה לגישור הוא מועט. מערכת בתי המשפט איננה עושה עדיין, שימוש מספיק בעורכי הדין - מגשרים, ציבור אשר צבר מיומנות וניסיון רב בנושא, והעשוי להביא תועלת רבה למתדיינים ולקרבם להסכם פשרה אשר יחסוך מהם את הצורך להיזקק להכרעות משפטיות וניהול הליכים מורטי עצבים.

אנו תקווה כי מערכת בתי המשפט תענה לקריאה זו ותפעל להביא לשינוי המיוחל.

עו"ד שי סגל, עו"ד יהודה טוניק

כתבות המשך
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון