הודעות ועדכונים

הודעה בדבר שמות מועמדים להתקבל מחדש כחברים בלשכה - פאחר ביאדסי

24.01.2019

רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה

התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו.

23 ינואר 2019

 

 

ל ש כ ת   ע ו ר כ י   ה ד י ן   ב י ש ר א ל

הוועד המרכזי

 

חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1961

כללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962

הודעה בדבר שמות מועמדים להתקבל מחדש כחברים בלשכה

 

פאחר ביאדסי 

  

התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות הוועד המרכזי רח' שופן 1 ירושלים 92190.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון