הודעות ועדכונים

קול קורא לקבלת התייחסות מן הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתו של רשם החברות

21.01.2019

גליה שגיא רוטשטיין | מנהלת תחום מדיניות רגולציה | אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה | משרד המשפטים

משרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הסדרי הרגולציה ברשם החברות. מטרת הבחינה היא להביא לייעול הפיקוח והאכיפה ולהקלת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור כתוצאה מפיקוח זה.

משרד המשפטים מזמין אתכם להיות שותפים לתהליך שיפור השירות לציבור וצמצום הבירוקרטיה ברשם החברות

 

נטל רגולטורי יכול לבוא לידי ביטוי בעלות כספית, בזמן, בחוסר בהירות או בחוסר ודאות - הנגזרים מהרגולציה בתחום. תהליך הפחתת נטל רגולטורי כולל איסוף מידע על הרגולציה ועלויותיה בקרב הציבור.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהליך ההיוועצות והשיח.

 

מטרות התהליך שאנו מקיימים:

• צמצום הבירוקרטיה -  קיצור זמני המתנה ייעול תהליכים שיפור הבהירות

• שיפור איכות הרגולציה - גיבוש דרישות איכותיות ומדויקות יותר

• חיסכון בכסף לציבור

 

במסגרת התהליך אנו מעניינים לשמוע את דעתכם בנושאים הבאים:

• דרישות קיימות  - האם יש מקום לשנות דרישות מסוימות ברישום ובדיווח, להקל בהן או לבטל אותן? האם קיימות דרישות שקשה ליישמן? האם הדרישות ברורות?

• פערים וחסרים  - האם ישנם היבטים בהם הפיקוח והאכיפה בתחום אינם מוסדרים בצורה מספקת? האם ההסדרים הקיימים משיגים את מטרתם?

• דרכים לייעול הרגולציה ולהפחתת הנטל על הציבור - לדוגמה: החלפת דרישות מסוימות באחרות, הגשה מקוונת של טפסים, הדרכה והסברה ועוד.

 

לנוסח המלא של הקול הקורא לחצו כאן

 

הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו עד ליום 15.2.19 לכתובת regulation@justice.gov.il

 

אנו מכבדים את פרטיותכם. המידע שייאסף מן הציבור יישאר אנונימי.

במידה וברצונכם להשתתף במפגשי היוועצות שנקיים אנא ציינו זאת בתגובתכם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון