תעריפים ואגרות

שכ"ט מעודכן לשירותים נוטריוניים החל מיום 1.1.19

07.01.2019

משה אלפסי,עו"ד ונוטריון, אסף ביטון, עו"ד ונוטריון, יושבי ראש (משותפים) ועדת נוטריונים ארצית

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השרותים.

ועדת הנוטריונים מעדכנת את הנוטריונים בדבר עדכון תעריף הנוטריונים לשנת 2019 כדלקמן:

 
 

בברכה

 

משה אלפסי, עו"ד ונוטריון      אסף ביטון, עו"ד ונוטריון

יו"ר משותף                               יו"ר משותף

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון