החלטות וחוות דעת

פרסומת אסורה: שימוש במושגים מטעים והתחייבות לתוצאות

16.09.2018

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית

בכל הכבוד "להישגים" של עורכי הדין, פרסומת צריכה למסור מידע ענייני, אמין ונכון, שמשקף נאמנה את המצב המשפטי וגם את ניסיונו של עוה"ד ולא מצג שאינו קשור באלו.

פרסומת (לרבות סרטוני וידאו או כל מדיה אחרת) במסגרתה מתחייב עוה"ד על תוצאה: זכייה, "ניצחון בהליך", הקטנת חובות או מחיקתם וכד' הנה פרסומת מטעה כלפי הציבור אשר עשויה ליצור רושם לא נכון ושאינה מכבדת את מקצוע עריכת הדין, כהגדרתה בסעיף 2א לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001.

 

ודוק, "מחיקת חובות" הוא אינו מונח משפטי והשימוש במושג זה בפרסומות, כאילו זה הפתרון האופטימלי ודרך הפעולה בכל תיק, הוא שימוש מטעה, שאף עלול לעודד אנשים לאי תשלום חובות. על עורך הדין לפעול במסירות ונאמנות ללקוח בכל תיק בהתאם לנסיבותיו, ועל כן השימוש בביטוי "מחיקת חובות" או בביטוי "הקטנת חובות" (להבדיל מ"הפטר", "הסדר" וכו') הוא אסור.

 

בנוסף, פרסום תמונות של שיקים ש"השיג" עוה"ד ללקוחו מהווה אף היא פרסומת מטעה ושאינה מכבדת המקצוע.

 

בכל הכבוד "להישגים" של עורכי הדין, פרסומת צריכה למסור מידע ענייני, אמין ונכון, שמשקף נאמנה את המצב המשפטי וגם את ניסיונו של עוה"ד ולא מצג שאינו קשור באלו.

 

(את/180/18 החלטה מיום 16.09.2018)

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון