שונות

טופס בקשה להחלפת מאמן

10.05.2023

בקשה להחלפת מאמן יש להגיש את הטפסים הבאים:
 
 
 
 

במקרה של שינוי במקום ההתמחות ( למעט החלפת מאמן בתוך אותו מקום התמחות), ככל שאושרה לך עבודה נוספת במקביל להתמחות אין עוד תוקף לאישור. לשם קבלת אישור לעבודה נוספת במקביל להמשך ההתמחות במקום ההתמחות החדש יש להגיש מחדש :

 בקשה להיתר עבודה נוספת  .

 

יש להגיש  רק את הטפסים בעמודים 2 ו-3:

טופס למאמן

הצהרה

 

אל הטופס יש לצרף אגרת משולמת בסך 90 ש"ח, באמצעות בנק הדואר למס' חשבון הלשכה 4454120.  

 

                       

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון