הפרקליט

הפרקליט מו, חוברת ב - מאמרים נבחרים

23.03.2003

פרופ’ מיגל דויטש (עורך)

חוברת זו של "הפרקליט", כקודמותיה, מתמקדת במאמרים המנתחים ביסודיות סוגיות בעלות חשיבות יישומית, מתחומי משפט מגוונים, אשר הדיון בהן תורם תרומה חשובה לעבודתו הפרקטית של עורך הדין. זאת, בצד עיון המוסיף להעשרת התפיסה המשפטית הכוללת.

פותח את החוברת מאמרה של פרופ' נילי כהן, הבוחן את מושג ה"מצויינות" במשפט, מנקודת המבט של תורת המשפט. פרופ' סיני דויטש דן בסוגייה מתחום דיני הצרכנות: אופן ההסדרה של ההגנה על הלקוח הצרכני של בנק, תוך השוואה בין מודל המסדיר את ההגנה בחקיקה, לבין מודל הנשען על קודים אתיים.

בתחום סדר הדין האזרחי עוסק מאמרם של ד"ר חמי בן-נון ועמוס גבריאלי. המאמר מנתח את מוסד פסק-הדין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי-המשפט, ואת יישומו בפסיקה, במבט ביקורתי.

במיגזר של דיני המשפחה ימצא הקורא את מאמרה המקיף של רות זפרן בשאלת המבחנים לקביעת אבהות. מנותחת הפסיקה הישראלית בנושא חשוב זה, ומשפט השוואתי.

בתחום דיני העונשין שני מאמרים: ד"ר רינת קיטאי דנה בחזקת המסוכנות הקבועה לגבי עבירות מסוימות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים). זאת, על רקע בדיקה נרחבת של התכליות הלגיטימיות של דיני המעצרים, והבעיות החוקתיות המתעוררות בנדון. מאמרו של דוד רונן מנתח את אחת השאלות הסבוכות בדיני העונשין: שלילת הגנות הצורך, הכורח וההגנה העצמית, כאשר הטוען להגנות אלו הכניס עצמו מרצון ובהתנהגות פסולה, למצב שהוביל לצורך לבצע את העבירה. סוגיה זו מעלה שאלות יסוד של מדיניות בתחום הדין פלילי.

דיני הנזיקין בישראל קובעים כיום משטר של אחריות חמורה בגין נזקים הנגרמים על-ידי כלב. פרטיו של הסדר זה, כמו גם היבטים שונים הנוגעים למשטר האחריות החמורה בנזיקין ולאופיה של האחריות הנזיקית בכלל, מנותחים במאמרו של עופר דרורי.

כללי האתיקה המקצועית של עורכי-הדין מסדירים את הסוגייה הבעייתית של הניגוד בו מצוי עורך דינו של קבלן, בין חובת האמון שלו כלפי הקבלן לבין חובתו כלפי רוכש דירה מן הקבלן. מאמרה של יהודית קורן מעיין בפרטי ההסדר, ומציע תיקון לו.

באיחולי קריאה מהנה ומועילה,

מיגל דויטש

כתבות המשך
הערות העורך
צוות האתר מודה לכל המחברים/ות על הרשאתם לפרסום המאמרים באתר הלשכה.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון