התמחות

הסבר בדבר הארכת תקופת ההתמחות ל-18 חודשים

22.12.2019

מחלקת מתמחים

תיקון 39 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, האריך את תקופת ההתמחות מ-12 חודשים ל-18 חודשים.
על פי הוראות המעבר לתחולתו של תיקון זה במקרים שמפורטים להלן תמשיך תקופת ההתמחות לעמוד על 12 חודשים בלבד.

א. מי שהחל את לימודיו* להשכלה משפטית לפני יום 7.8.17, ובלבד שישלים את תקופת התמחותו בתוך 3 שנים מיום סיום לימודיו. מכאן שלכל המאוחר יוכל מי שתנאי זה מתקיים בו להתחיל בהתמחות בתוך שנתיים מסוף לימודיו (בהנחה ובכפוף לכך שיבצע ברציפות התמחות מלאה כדין של 12 חודשים).

 

*החל את לימודיו – הלימודים לתואר בוגר במשפטים בלבד. לימודי מכינה, לרבות מכינה למשפטים, ולימודי תואר קודם, לרבות תואר שני במשפטים ללא משפטנים, אינם מהווים תחילת לימודים.

 

ב. מי שסיים את לימודיו** להשכלה משפטית לפני 7.8.17, ובלבד שישלים את תקופת התמחותו בתוך 4 שנים מיום 7.8.17. מכאן שאדם שביום 7.8.17 היה כבר בעל השכלה משפטית כמשמעה בחוק צריך לסיים התמחותו לא יאוחר מיום 7.8.2021, ולהתחיל בה לא יאוחר מיום 7.8.2020 (בהנחה ובכפוף לכך שיבצע ברציפות התמחות מלאה כדין של 12 חודשים).

 

**סיים את לימודיו – המועד המוקדם ביותר בו היה זכאי לתואר בוגר במשפטים מאת הפקולטה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון