התמחות

הסבר בדבר הארכת תקופת ההתמחות ל-18 חודשים

19.05.2022

מחלקת מתמחים

תיקון 39 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, האריך את תקופת ההתמחות מ-12 חודשים ל-18 חודשים.
על פי הוראות המעבר לתחולתו של תיקון זה במקרה המפורט להלן בלבד תמשיך תקופת ההתמחות לעמוד על 12 חודשים בלבד.

מי שהחל את לימודיו* להשכלה משפטית לפני יום 7.8.17, ובלבד שישלים את תקופת התמחותו בתוך 3 שנים מיום סיום לימודיו**. מכאן שלכל המאוחר יוכל מי שתנאי זה מתקיים בו להתחיל בהתמחות בתוך שנתיים מסיום לימודיו (בהנחה ובכפוף לכך שיבצע ברציפות התמחות מלאה כדין של 12 חודשים).

 

לתשומת ליבכם! בשום נסיבות אין ללשכה סמכות לקצר התמחות למי שאינם מקיימים את התנאי שהוסבר לעיל. לפיכך, אין כל טעם למלא טופס בקשה או לפנות ללשכה בבקשות לקצר התמחות על ידי מי שאינו עומד בתנאי האמור, תהיינה הנסיבות האישיות אשר תהיינה.

 

*החל את לימודיו – הלימודים לתואר בוגר במשפטים בלבד. לימודי מכינה, לרבות מכינה למשפטים, ולימודי תואר קודם, לרבות תואר שני במשפטים ללא משפטנים, אינם מהווים תחילת לימודים. כמו כן, מדובר במי שהלימודים בהם החל נחשבים לו על ידי מוסד הלימודים כחלק מן התואר. לימודים שהחלו ונפסקו ולפי כללי המוסד כבר אינם נחשבים כמעניקים נקודות זכות לתואר לא ייחשבו כהתחלת לימודים.

 

**סיום לימודים – המועד המוקדם ביותר בו היה זכאי לתואר בוגר במשפטים מאת הפקולטה.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון