ביטוח אחריות מקצועית

יום אחרון להצטרפות לביטוח אחריות מקצועית ללא חיתום!

31.01.2018

צוות ביטוח

חדשו/רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים.
 
 
 

 

*לתשומת לבכם/ן, אין לראות בהודעה זו משום מצג או התחייבות מצד הלשכה. על כל עורך/ת-דין המבקש/ת לרכוש את המוצר ו/או השירות לבדוק אותו ואת מידת התאמתו לדרישותיו. הלשכה אינה אחראית על המוצר ו/או השירות ו/או על התקשרות עורך/ת דין עם ספק המוצר ו/או השירות.

 

קובץ להורדה
menora_professional_liability_mail_22_final_day.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון