הודעות ועדכונים

תמונות מטקס הסמכת עורכי דין חדשים - יוני 2017

27.06.2017

צוות האתר

ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מתוך מהלך הטקס המרכזי וחלוקת תעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
 
 לתמונות הטקס המרכזי ....................................................................  לחץ/י כאן 
 לחלוקת תעודות מחוז ירושלים (חלק 1) ..............................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז ירושלים (חלק 2) ..............................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז ירושלים (חלק 3) ..............................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז חיפה (חלק 1) ..................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז חיפה (חלק 2) ..................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז צפון ................................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז דרום ...............................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות א' עד ג' (חלק 1).........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות א' עד ג' (חלק 2).........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות ד' עד ח' (חלק 1).........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות ד' עד ח' (חלק 2).........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות ט' עד מ' ....................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות נ' עד צ' .....................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות ק' עד ת' ....................  לחץ/י כאן
   
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון