נט-המשפט

הפעלת חותמת דיגיטלית "נאמן למקור" באמצעות מערכת נט המשפט

04.06.2017

מיכל צלח | מערך דוברות והסברה | מערכת בתי המשפט | הרשות השופטת בישראל

החל מיום 7.6.17 ניתן יהיה להפיק מסמך עם חותמת "נאמן למקור" דיגיטלית באמצעות מערכת נט המשפט.

הפקת מסמך עם חותמת "נאמן למקור" דיגיטלית תתאפשר רק באמצעות מערכת נט המשפט.

 

עורך דין יוכל להפיק באמצעות מערכת נט המשפט מסמך של בית משפט, ולבחור את אפשרות הטבעת החותמת. בכך מתייתר הצורך בהדפסת מסמך, החתמתו כ"נאמן למקור" ושליחתו בדואר לעורכי הדין.

 

בשלב זה, התהליך הקיים במזכירות בית המשפט נותר ללא שינוי (דהיינו – הדפסת המסמך והחתמתו ע"י פקיד בית משפט). הנושא יבחן בעתיד בכל הקשור למשלוח מסמכים חתומים באמצעות דוא"ל.

 

מבנה החותמת (מצ"ב מסמך הסבר מפורט):

בחלק העליון – שם בית המשפט בו מתנהל התיק.

בחלק התחתון – מספר פנימי של מערכת נט המשפט. זהו מספר חד-חד ערכי, הנשתל באופן אוטומטי. מספר זה ישמש למקרים בהם יעלה הצורך בביצוע בדיקה כלשהי בנושא.

החותמת תופק בצבע סגול (אם תודפס במדפסת צבעונית).

במקרה של מסמך מרובה דפים – החותמת תוטבע בצורת "מניפה" על כל 4 דפים, בגבהים שונים.

 

קובץ להורדה
certified_copy_instructions.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון