נט-המשפט

בקשה לשינוי מועד דיון – טופס מקוון

15.03.2017

מערך דוברות והסברה | מערכת בתי המשפט | הרשות השופטת בישראל

החל מיום 15.3.17, תוגשנה בקשות לשינוי מועד דיון באמצעות אתר נט המשפט, על גבי טופס מקוון. לטופס המקוון יש לצרף את הבקשה בכתב, כפי שנעשה עד כה. השדות בטופס המקוון זהים לאלו הקיימים בטופס הידני.
 
להודעה המלאה, כולל מסכי הסבר - לחצו כאן
 
 
קובץ להורדה
change_of_date_net_hamishpat_new_procedure_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון