הודעות, המלצות ומידע כללי

פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת על עבודת הנוטריונים בהתאם להוראות תקנות הנוטריונים (דרכי ביקורת), התשל"ז 1977

04.01.2017

המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים

השירות המבוקש: ביצוע ביקורות על עבודת הנוטריונים בהתאם להוראות חוק הנוטריונים, תשל"ו 1976; ביצוע ביקורות חוזרות לנוטריונים שנמצא כי פעלו שלא בהתאם לדרוש בדין, על פי הוראות המחלקה לרישוי נוטריונים ועוד.
 
 
 
קובץ להורדה
notary_oversight_jan_2017_full.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון