שאילתות

ביצוע תיקונים באישור נוטריוני

16.03.2003

ועדת נוטריונים

האם מותר לנוטריון לבצע תיקונים, ולו הקלים ביותר, ביפויי כח ובשאר אישורים נוטריוניים לאחר שכבר הוצאו? * כיצד על הנוטריון לפעול במקרה שנדרש תיקון באישור הנוטריוני ומה צריך להיות שכרו עבור התיקון?
  1. תקנה 12(ד) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז - 1977 קובעת: "הוצא אישור נוטריוני, לא יעשה הנוטריון ולא ירשה לאחר לעשות שינוי, ביטול או מחיקה בו ובמסמך שלגביו ניתן האישור". לפי התקנה הנ"ל חל איסור תיקון באישור הנוטריוני ובמסמך שלגביו הוא ניתן לאחר הוצאתם.
  2. המחוקק לא הבדיל בין תיקון קטן או גדול.
  3. אם הטעות במסמך המקורי היא של מבקש השירות (או הבנק שלו או כיו"ב) יש לבטל את האישור המקורי (השגוי), להוציא אישור חדש ולגבות את השכר הקבוע בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים) בשל האישור החלופי.
  4. ועדת הנוטריונים היתה ערה לבעייתיות בנושא, בפרט כשמדובר במקרה שהטעות באישור היא של הנוטריון. הועדה עוסקת בתיקון התקנות כך שאפשר יהיה לתקן "טעות סופר". עד לתיקון התקנות חל הדין כמפורט בסעיף 1 דלעיל.
  5. אם הטעות באישור הנוטריוני היא של הנוטריון המוציא אישור חלופי הדבר מהווה טעם מספיק לאי גביית שכר, ועליו לציין זאת באישור החלופי בהתאם לתקנה 17(ב) לתקנות הנוטריון, התשל"ז - 1977, הקובעת: "לא גבה הנוטריון את השכר מגיע לו בעד האישור יציין באישור את הסיבה לאי גבייתו".
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון