נתונים סטטיסטיים

התפלגות הישגי הנבחנים - מועד מאי 2006

08.05.2006

ביום 27.4.06 ניגשו לבחינות ההתמחות בכתב 2294 מתמחים שנבחנו בירושלים.

 

שיעור העוברים מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה עומד על 87%.

 

מצ"ב התפלגות הישגי הנבחנים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה על פי מקום הלימוד.

 

 

קובץ להורדה
statistica-may06.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון