תחילת התמחות

טופס בקשה לאמן מתמחה אחד / שניים

02.10.2022

טופס בקשה לאמן מתמחה יש למלא ולשלוח אל הגב’ דלי יונה במייל: dali@israelbar.org.il
קובץ להורדה
tofes _bakashaleamen_oct22.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון