"נקודת גישור"

גליון מס’ 1, ספטמבר 2001

31.01.2003

מאמרים נבחרים מתוך הגליון הראשון של "נקודת גישור" - ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל, המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי.

חברים נכבדים,

זהו הגליון הראשון של עיתון הגישור היוצא לאור. בגליון זה ניסינו לשלב אקטואליה הקשורה בגישור ביחד עם מאמרים העוסקים בהיבטים שונים בנושא הגישור.

הגישור נמצא עדיין בחיתוליו וטרם נמצאה הנוסחה להצלחתו. מוסד הגישור של הלשכה פועל נמרצות כדי להביא להעלאתו של הגישור על פסים מקצועיים.

אין זה סוד, שהבעיה המרכזית של הליך הגישור הינה מינוי מגשרים מקצועיים ומתאימים. גם מערכת בתי המשפט וגם עורכי הדין בדיעה כי המצב הקיים רחוק מלהשביע רצון. לא אחת מתמנים על – ידי מערכת בתי המשפט מגשרים שאינם עורכי דין והם אף נעדרים השכלה משפטית כלשהי.

בשיחות עם מערכת בתי המשפט וגורמים במשרד המשפטים, אנו מבהירים את עמדתנו, שלא ייתכן לקיים הליך של גישור בהיעדרו של מגשר עורך דין.

גישור הינו הליך מקצועי, ועורכי הדין וציבור המתדיינים מצפים כי להליך זה יתמנה מגשר, אשר בנוסף לסגולותיו האישיות וליכולת לגשר, תהיה לו השכלה משפטית שיהא בה כדי לפתור את הסיכסוך.

מערכת בתי המשפט ובתי המשפט (בתי הדין) מפנים תיקים למוסד הגישור תוך הכרה בתרומתו של ציבור עורכי הדין והבעת אמון בציבור זה כמגשרים וכמייצגים בהליך הגישור.

מוסד הגישור ממנה בכל התיקים המופנים אליו אך ורק עורכי דין. מינוי המגשרים על – ידי מוסד הגישור נעשה בהתאם לקריטריונים מקצועיים, הנעשים בין היתר בהסתמך על תחומי מומחיותו של המגשר, נסיונו וכיוצ"ב.

מינוי המגשרים נעשה מתוך מאגר המגשרים שנרשמו במוסד ובאופן שוויוני.

מוסד הגישור מסיים בימים אלו הקמת מערך קורסים לגישור, אשר יוגשו לאישור ועדת גדות. מייד עם אישור ועדת גדות, יחל המוסד במתן קורסים לגישור לעורכי הדין.

המוסד מקיים אף פעילויות רבות הנוגעות לגישור, בין היתר ימי עיון וכנסים, הקניית נסיון מעשי למגשרים בתיקי בית משפט באמצעות הדרכה על – ידי מגשרים מקצועיים (פרקטיקום), דיונים בנושאים כלליים הקשורים לגישור כגון יצירת כללי אתיקה, שהמוסד החל בגיבושם בעזרתו האדיבה של יו"ר ועדת האתיקה בתל אביב עו"ד אילן בומבך ועו"ד רונן סטי.

כן מקיים המוסד ימי עיון וערך סדרת מפגשים עם משלחת מסאן פרנסיסקו בארה"ב, אשר קיימה ימי עיון על פני מספר ימים רצופים עם עורכי דין בכל המחוזות.

המוסד אף פועל לגיבוש אמנה בין כל הגורמים במשק אשר תביע תמיכה בהפניית סכסוכים להליך הגישור.

בהזדמנות זאת, אנחנו מבקשים להודות לכל חברי מוסד הגישור ופעילים נוספים על פעולתם המבורכת לטובת מוסד הגישור והגישור בכללו. חברים אלו, הנמנים על חברי מוסד הגישור, ועשרות חברים נוספים המסייעים למוסד בפעילותו, משקיעים שעות רבות מזמנם ותורמים להצלחת המוסד.

תודה מיוחדת למרכזת המוסד עו"ד ענת זנזורי, אשר פועלת בתפקידה בנמרצות ובמסירות יוצאת דופן.

עו"ד שי סגל, עו"ד יהודה טוניק

כתבות המשך
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון