נוסח האמנה

אמנת הגישור במגזר העסקי

26.01.2003

אנו החתומים מטה,

מתוך הכרה בעקרונות הליך הגישור והיתרונות הגלומים בו, כדרך נאותה לניהול מחלוקות או סכסוכים, באמצעות מגשר מקצועי, בלתי תלוי וללא סמכות הכרעה-

  • המאפשר למשתתפים בו הידברות וניהול משא ומתן חופשי, תוך שליטה מירבית בתהליך ובתוצאה;
  • המאפשר למשתתפים בו לגבש פתרונות יצירתיים ליישוב המחלוקת או הסכסוך, תוך שמירה על מערכות יחסים עסקיות, בינאישיות ואחרות ומתן מענה לצרכיהם ולרצונותיהם הייחודיים;
  • המאפשר ניהול הוגן ויעיל של מחלוקות או סכסוכים, תוך חיסכון במשאבים, כשבידי המשתתפים בו האפשרות לקבל ייצוג וייעוץ מתאימים;
  • המאפשר מתן מענה ראוי לזכות הגישה לצדק, לצד הזכות לפנות, בכל עת, לבית המשפט ולמנגנונים אחרים ליישוב מחלוקות או סכסוכים בהסכמה;

ומתוך שאנו סבורים, כי השימוש בהליך הגישור יעודד שמירה על כבוד הדדי, סובלנות ושיפור תרבות השיח, כחלק מהמאמץ לעצב חברה טובה יותר;

על כן, אנו מקבלים על עצמנו-

לפעול במטרה לקדם ולהרחיב את השימוש בגישור על ידינו ועל ידי החברים בארגונינו;

לנקוט בפעולות הסברה, בקרבנו ובקרב החברים בארגונינו, כדי ליזום פניה או כדי להיענות לפניה, לעשות שימוש בהליך הגישור, כל אימת שהוא מתאים ליישוב מחלוקת או סכסוך;

לכלול, בהסכמים בהם אנו מתקשרים, תנייה המציעה פניה לגישור בכל מקרה מתאים לברור מחלוקות או סכסוכים לפני התדיינות משפטית, ולהמליץ בפני החברים בארגונינו לכלול תנייה כזו בהסכמים בהם הם מתקשרים;

הכל מתוך הכרה בעדיפות שיש ליישוב מחלוקות או סכסוכים בהסכמה  בדרך של גישור שיתקיים לפי מגילת הזכויות המצורפת לאמנה זו.

ולראיה באנו על החתום:

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון