נתונים סטטיסטיים

התפלגות הישגי הנבחנים - מועד נובמבר 2005

13.11.2005

 

תוצאות סופיות של בחינות ההתמחות בכתב מיום 31.10.05

 

 

ביום 31.10.05 ניגשו לבחינות ההתמחות בכתב 1,251 מתמחים שנבחנו במרכז הקונגרסים בירושלים.

 

שיעור העוברים מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה עומד על 86%.

 

להלן התפלגות הישגי המתמחים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עפ"י מקום הלימוד:

 

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

האוניברסיטה העברית

45

100

85.6

אוניברסיטת ת"א

84

98

83.3

המרכז הבינתחומי

207

97

80.6

אוניברסיטת חיפה

64

91

80.8

אוניברסיטת בר-אילן

36

89

80.9

המכללה למינהל

40

88

77.2

הקריה האקדמית – קרית אונו

53

85

75.6

מכללת נתניה

45

78

72

שערי משפט

47

77

73.9

עולים חדשים

20

75

73.5

מכללת רמת-גן

50

74

70.3

ישראלים-שלמדו בחו"ל

57

40

57.7

א ח ר

3

67

67

 

נכשלו 29% מהנבחנים שניגשו לבחינה בפעם השנייה ו-55% מהנבחנים החוזרים בפעם השלישית ומעלה.

 

 

 

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

 

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

751

86

77.1

שנייה

240

71

68.6

שלישית ומעלה

260

45

62

כל הנבחנים

1,251

75

72.3

 

 

ההבדל בממוצעים הוא משמעותי.

 

הממוצע הגבוה ביותר הוא לקבוצה שניגשה לראשונה לבחינה (77.1%), נבחנים שניגשו בפעם השניה (68.6%) ולנבחנים בפעם השלישית או יותר ממוצע נמוך (62%).

 

קובץ להורדה
statistica.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון