הפרקליט

כתב העת ’’הפרקליט’’ - מבוא כללי

04.12.2002

"הפרקליט" הינו כתב העת המשפטי העברי הותיק ביותר בישראל. הוא קיים מזה 58 שנה, משנת 1943. "הפרקליט" יצא לאור בתחילה על ידי הסתדרות עורכי הדין היהודיים בארץ ישראל, ומאז ועד היום "הפרקליט" יוצא לאור כביטאון המשפטי המקצועי המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל. במשך שנים רבות היה "הפרקליט" הביטאון המשפטי היחידי בארץ ששרת את עורכי הדין, השופטים, האוניברסיטאות, הספריות, ועוד.
ככתב עט משפטי מקצועי ברמה גבוהה, "הפרקליט" מצליח למקד את הדיון בסוגיות יישומיות אשר נודעת להן נגיעה קרובה לעבודתו של עורך הדין.

"הפרקליט" הינו כתב העת המשפטי העברי הותיק ביותר בישראל. הוא קיים מזה 58 שנה, משנת 1943. "הפרקליט" הוצא לאור בתחילה על ידי הסתדרות עורכי הדין היהודיים בארץ ישראל ובמשך שנים רבות היה הביטאון המשפטי היחידי בארץ ששרת את עורכי הדין, השופטים, האוניברסיטאות, הספריות, ועוד.

"הפרקליט" יוצא לאור כביטאון המשפטי המקצועי המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל. ייחודו של "הפרקליט" ככתב עט משפטי מקצועי ברמה גבוהה הוא במיקוד הדיון בסוגיות יישומיות אשר נודעת להן נגיעה קרובה לעבודתו של עורך הדין. לשם הגשמת מטרה זו מערכת "הפרקליט", שעליה נמנים ונמנו לאורך כל עשרות שנות קיומו של הביטאון טובי חכמי המשפט בארץ, שואפת לפרסם מאמרים מעמיקים בתחום אלה העושים שימוש בכלי המחקר המקובלים.

ואמנם, סקירה של חוברות "הפרקליט" לדורותיהן מעלה כי אותם יחידי סגולה הזוכים לכך שמאמריהם יפורסמו בביטאון המכובד, הינם האורים והתומים בתחומם, כשבין הכותבים נמנים שופטי בית המשפט העליון, שופטי בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, שופטים מבתי הדין לעבודה, רשמי האגודות השיתופיות, רשמי החברות, רשמי הפטנטים, חכמי משפט מן האקדמיה ומן הפרקטיקה ותלמידי חכמים - כשמספרם הכולל של הכותבים מגיע עד היום לכדי מאות ואלפים.

"הפרקליט" רכש לו בעשרות השנים בהן הוא מופיע שם של כתב עת משפטי איכותי ביותר המקפיד הקפדה יתרה במיון המאמרים תוך בחינת רמתם המקצועית והרלוונטיות שלהם לעניינים העומדים על הפרק ותוך ציות למדיניות כתב העת להעלות לדיון עניינים בעלי חשיבות מבחינה משפטית, מבחינה ציבורית, מענייני השעה ומענייני ההתפתחות בתחומי החקיקה, הפסקיה והספרות בארץ ובעולם.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון