בחינות - פרטים והרשמה

נוהל הגשת השגה על בחינה בדיני מדינת ישראל לעורכי דין וישראלים שלמדו בחו"ל

15.01.2020

נבחן/ת יקר/ה ,
 
ציונים בדיני מדינת ישראל ניתן לקבל רק באמצעות כניסה לתיק האישי באתר  (קוד אישי  מופיע במכתבי הזימון לבחינות שקיבלתם)
 
 
 
1.  יש להגיש באמצעות הטופס המצ"ב  ולכל המאוחר שבוע   מיום פרסום המחברת האישית באתר
2.  השגה על בחינה  - יש לנמק ולכתוב השגה עניינית לשאלה .  
     לא יתקבלו השגות שאינן מנומקות וללא התייחסות לשאלה ספציפית בבחינה
3. יש להגיש רק באמצעות הטופס.
4. השגה יש להגיש אך ורק במייל :
4. השגה שתשלח לאחר המועד האמור , לא תטופל.
 
 
מועד אחרון להגיש השגה על בחינה בדיני מדינת ישראל הוא עד שבוע מיום פרסום המחברת בתיק האישי.
 
בהצלחה,
מחלקת מתמחים
קובץ להורדה
_82311428SN7.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון