פרסומי הלשכה

טיוטת תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשע"ו-2016, הסדרת סמכות רשם להטלת הוצאות - נייר עמדה

17.04.2016

עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצל"פ

הפורום תומך בטיוטת התקנות בנוסח המוצע. עם זאת אנו סבורים, כי יש לתת את הדעת לדגשים הבאים ולשקול את שילובם בנוסח התקנות: יש לאפשר הטלת הוצאות בגין הארכת דיון שלא לצורך גם על בעל דין שאינו מיוצג ויש לאפשר הוצאות גם בגין ביזיון ההליך ו/או ביזיון הרשם.

 

פ ו ר ו ם   ה ו צ א ה   ל פ ו ע ל

 

יו"ר הפורום:

עו"ד יוסף ויצמן

עו"ד ליאור שפירא עו"ד גיא גולדפרב

 

 

מ"מ :

עו"ד קובי בן איון

 

סגן :

עו"ד לירום סנדה

עו"ד היבה חמאדי

עו"ד קובי לוי

עו"ד רפאל דוד אסולין

עו"ד אייל שני

עו"ד עמנואל מגלד

עו"ד דורון קורן

עו"ד אילנה לייטמן

עו"ד יוסף ליבנה

 

ממונה תחום:

עו"ד שמעון לפיד

                                                                                                                                       

                                                                                                                                           ת"א, ו' בניסן תשע"ו

                                                                                                                                                   14 באפריל 2016

4105/16

לכבוד

ח"כ ניסן סלומינסקי

יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט

הכנסת

ירושלים

 

 

מכובדי,

 

הנדון: טיוטת תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשע"ו-2016 

הסדרת סמכות רשם להטלת הוצאות

 

נייר עמדה

 

 

לקראת הדיון באישור טיוטת התקנות שבנדון בוועדת החוקה בראשותך ביום 18.4.16 בשעה 13:30, נבקש להביע את עמדתנו כדלקמן:

 

הפורום תומך בטיוטת התקנות בנוסח המוצע. עם זאת אנו סבורים, כי יש לתת את הדעת לדגשים הבאים ולשקול את שילובם בנוסח התקנות:

 

1.  יש לאפשר הטלת הוצאות בגין הארכת דיון שלא לצורך גם על בעל דין שאינו מיוצג

 

תקנה 120ג' מאפשרת להטיל הוצאות על בעל דין שהאריך את הדיון שלא לצורך, רק בתנאי שהוא היה מיוצג. יש בכך משום "פטור" לבעלי דין לא מיוצגים.

 

תנאי זה אינו מופיע בתקנה 514 לתקסד"א, שאת הסדריה מבקש סעיף זה לאמץ, ולדעתנו, אין להוסיפו בנוסח המותאם המתייחס להליכים בהוצל"פ מן הטעמים הבאים:

 

 

א.  רשמי הוצל"פ, כמו שופטים, כבר לוקחים בחשבון, מכוח סמכותם הטבועה, את העובדה שכאשר צד אינו מיוצג, מן הראוי לאפשר לו "מרווח טעות" גדול יותר מאשר צד מיוצג, ולהפגין כלפיו סבלנות גדולה יותר. ההתחשבות בצד לא מיוצג הינה ראויה, אולם אין הצדקה לפטור אותו לחלוטין.

 

ב.  בתקנה הנוכחית בהוצל"פ הוכנס תנאי נוסף שלא קיים בתקנות סדר הדין האזרחי: נדרש שהגורם השיפוטי, הרשם, ישתכנע שבעל הדין מודע לכך שהוא האריך את הדיון ללא צורך, לאחר שהתריע בפניו על הטלת הוצאות. די בדרישת ההתרעה והמודעות כדי לאפשר הטלת הוצאות גם על צד שאינו מיוצג לאחר שהותרה, הוסבר לו על ההשלכות, ונחה דעתו של הרשם.

 

ג.   בדברי ההסבר לתקנות נאמר, כי הוספת התנאי של הייצוג לצורך חיוב בהוצאות, בניגוד לנעשה בבתי המשפט, הוא בשל אופיים של בעלי הדין בהוצאה לפועל. הסבר זה אינו מניח את הדעת, שכן הוצאה לפועל היא שלב מתקדם יותר מההליך בבתי המשפט, שבו החוב כבר חלוט, ולעיתים מדובר באותם בעלי דין שעניינם נדון תחילה בבית המשפט טרם עבר להוצאה לפועל. לפיכך, אין מקום לכבול את שיקול הדעת של הגורם השיפוטי בהוצל"פ מעבר למקובל בהליך השיפוטי בבתי המשפט לעניין חיוב בהוצאות, כיוון שמדובר בצד שחובו חלוט.

 

2.  יש לאפשר הוצאות גם בגין ביזיון ההליך ו/או ביזיון הרשם

מחד, יש התייחסות נרחבת בתקנות להארכת הדיון שלא לצורך והוצאות בגינה, ומאידך, אין התייחסות לנושא של ביזיון ההליך ו/או ביזיון הרשם.

נראה כי אם אכן מתקנים תקנות חדשות, יש מקום להחיל הוצאות על מי שמבזה את סמכות רשם ההוצל"פ באופן יותר כוללני, ולאו דווקא על מי שמאריך את הדיון בפרט. 

 

נשמח לעמוד לרשותכם למתן פרטים נוספים.

 

 

ב ב ר כ ה,

 

 

 

ליאור שפירא, עו"ד

יו"ר משותף

סגן ראש הלשכה

יוסף ויצמן, עו"ד

יו"ר משותף

המשנה לראש לשכת עוה"ד

גיא גולדפרב, עו"ד

יו"ר משותף

 

 

 

העתקים:

 

גב' איילת שקד – שרת המשפטים.

עו"ד תומר מוסקוביץ – מנהל רשות האכיפה והגביה.

עו"ד ענת הר-אבן – יועמ"ש רשות האכיפה והגביה.

עו"ד דנה יפה – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים.

מזכירות ועדת החוקה.

 

עו"ד אפי נוה – ראש לשכת עורכי הדין.

מר אורי אלפרסי – מנכ"ל לשכת עוה"ד.

עו"ד שמעון לפיד – ממונה בכיר (הוצל"פ), לשכת עוה"ד.

קובץ להורדה
execution_regulations_(registrars_authorities)_amendment_2016.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון