מאמרים וכתבות

טיוטת תקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ו-2015 - נייר עמדה

07.03.2016

עו"ד משה אלפסי ועו"ד אסף ביטון, יו"ר (משותפים), ועדת נוטריונים ארצית

מוצגת עמדת הוועדה בקשר עם תיקון תקנה 10 – מידות הנייר -> צורת האישור הנוטריוני, תיקון תקנה 23(א) – הפקדת צוואה נוטריונית אצל הרשם לענייני ירושה ע"י הנוטריון, תיקון בטופס מס’ 7 – אישור כי המצהיר חתם על הצהרתו, תיקון טפסים 11 ו-12 – ביטול מסמך נוטריוני ועוד.

ו ע ד ת    ה נ ו ט ר י ו נ י ם

 

יו"ר הוועדה:

עו"ד משה אלפסי

עו"ד אסף ביטון

 

סגן :

עו"ד ניסים עזרן

 

ממונה תחום:

עו"ד שמעון לפיד

 

 

                                                                      

                                                                      

ת"א, כ"ג שבט תשע"ו

02 פברואר 2016

1300/16

לכבוד

גב' רוחמה סיני, עו"ד

מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים                                                                            - בדוא"ל -

משרד המשפטים

 

 

גברתי הנכבדה,

 

הנדון: טיוטת תקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ו-2015

 

נייר עמדה

 

בהמשך לפנייתך מיום 28.12.15 בעניין שבנדון, להלן עמדת הוועדה בנוגע לטיוטת התקנות שבנדון:

 

הוועדה תומכת בתיקון התקנות כמוצע, ומציעה לכלול במסגרת תיקון החקיקה תיקונים נדרשים נוספים, החיוניים לציבור הנוטריונים לצורך עבודתם, כמפורט לקמן:

 
 
לנייר העמדה המלא - לחץ/י כאן
 
להצעת התקנות - לחץ/י כאן
 
 
 
 
קובץ להורדה
notary_regulations_amendment_2015_position_paper.pdf notary_regulations_amendment_2015_proposal.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון