פרסומי הלשכה

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ה-2015 (פ/20 /1487) - נייר עמדה

01.02.2016

עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצל"פ

הצעת החוק שבנדון ממתינה לדיון להכנה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה חוק ומשפט בראשותך. הננו מתכבדים להציג את עמדתנו בעניינה כדלקמן: הצעת החוק מציעה לבטל את ריבית הפיגורים לחייב העומד בצו תשלומים. הפורום תומך בהצעת החוק בכפוף למספר סייגים.

פ ו ר ו ם    ה ו צ א ה    ל פ ו ע ל

 

יו"ר הפורום:

עו"ד יוסף ויצמן

עו"ד ליאור שפירא

עו"ד גיא גולדפרב

 

סגן :

עו"ד רפאל דוד אסולין עו"ד היבה חמאדי

עו"ד קובי לוי

עו"ד עמנואל מגלד

עו"ד לירום סנדה

עו"ד דורון קורן

עו"ד אייל שני

 

ממונה פורום:

עו"ד שמעון לפיד

 

                                                                                                                                    

ת"א, ח' שבט תשע"ו

18 ינואר 2016

667/16

לכבוד

ח"כ ניסן סלומינסקי

יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט                                                                                   

הכנסת

ירושלים

 

מכובדי,

 

הנדון: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ה-2015 (פ/20 /1487)

 

נייר עמדה

 

הצעת החוק שבנדון ממתינה לדיון להכנה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה חוק ומשפט בראשותך. הננו מתכבדים להציג את עמדתנו בעניינה כדלקמן:

 

תקציר:

 

הצעת החוק מציעה לבטל את ריבית הפיגורים לחייב העומד בצו תשלומים.

 

הפורום תומך בהצעת החוק בכפוף למספר סייגים:

 

1.   השוואת דינים לגבי כל רשויות המדינה, שיוותרו על ריבית בעת הסדר תשלומים לחייב.

2.   מתן פטור מריבית פיגורים בלבד אך לא מריבית רגילה.

3.   חייב שהפסיק לשלם תוך 3 חודשים מהסדר תשלומים – יופסק הפטור ויחוייב רטרואקטיבית גם אם אינו מוכרז כחייב משתמט.

4.   אם החייב לא עמד בצו התשלומים ישלם כפל ריבית בגין התקופה בה קיבל פטור.

5.   הפטור יחול רק אם צו התשלומים ניתן ע"י נתן רשם ההוצל"פ לאחר חקירת יכולת.

6.   הפטור לא יחול על חוב לנושים פרטיים אלא רק על חוב לנושים מוסדיים (בנקים וכיו"ב).

7.   הפטור יחול רק על חובות נמוכים (בסכום שייקבע) ולא ייהנה ממנו חייב שצבר חובות כבדים.

8.   הפטור מריבית לחייב בהוצאה לפועל יהיה חד פעמי.

9.   הפטור מריבית יחול רק כשמדובר בצו תשלומים המוגבל ל- 24 תשלומים לכל היותר.

סקירה ופירוט

     

מטרת הצעת החוק, שחייב העומד בצו תשלומים ישלם את חובו בתוספת הפרשי הצמדה בלבד ללא חיוב בריבית.

 

יש לאשר את הצעת החוק בכפוף להסתייגויות הבאות:

 

1.   הוראת הפטור שבהצעת החוק צריכה להיות מוחלת בצורה רוחבית לכל רשויות המדינה. יש לבצע השוואת דינים לגבי כל רשויות המדינה, שיוותרו על ריבית בעת שהן מגיעות עם חייב להסדר בתשלומים. אותו רציונל, שמנסים להחיל כשמדובר בנושים פרטיים צריך להחיל כשמדובר בנושה שהוא המדינה: רשות המיסים, ביטוח לאומי, קנסות של עיריות ומשטרה.

      יתירה מכך יש להחיל רציונל זה על כל חוב במדינת ישראל, כולל חוב מזונות.

 

2.   יש להבהיר, כי אם החייב עומד בצו התשלומים יש לפטור אותו מריבית פיגורים בלבד (סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, אך לא מריבית רגילה (סעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה הנ"ל), וזאת משום שמדובר בזכות קניינית של הזוכה לשמור על הערך הכספי הריאלי של חובו.

      כותרת הצעת החוק אמנם מדברת על פטור מריבית פיגורים בלבד, אך בגוף ההצעה מדובר על פטור מוחלט מריבית, ולפיכך יש לתקן את החוק לפטור מריבית פיגורים בלבד.

 

3.   הדרישה להחיל את ריבית הפיגורים רק על חייב שהוכרז ע"י רשם ההוצל"פ כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, שגויה. כל עוד החייב אינו עומד בצו התשלומים באופן סדיר יש להחיל את ריבית הפיגורים ואין צורך לחכות שיוכרז כחייב משתמט. לצורך כך אם הפסיק לשלם תוך תקופה של 3 חודשים  לא ייהנה מההפקר ויחוייב בריבית רטרואקטיבית.

 

4.   אם החייב לא עמד בצו התשלומים, ישלם בגין התקופה בה נהנה מפטור מריבית, לא רק את ריבית הפיגורים אלא כפל ריבית.

 

5.   החייב יזכה בשיעור הריבית המופחתת אך ורק אם מדובר בעמידה בצו תשלומים, שנתן רשם ההוצאה לפועל לאחר חקירת יכולת שנערכה כדין, ולא צו תשלומים מינהלי שמגיע עם האזהרה.

 

6.   יש להחריג נושים פרטיים מתחולת הצעת החוק, להבדיל מנושים מוסדיים (בנקים, חברות ביטוח וכיו"ב). לא יתכן שנושה פרטי שהעניק הלוואה, לא יהיה זכאי לקבל ריבית על הכסף שלו. הגישה כלפי נושים פרטיים צריכה להיות שונה מזו הנהוגה כלפי בנקים.

 

7.   יש להחריג חובות גבוהים (מעל סכום שייקבע) מתחולת הצעת החוק, לגביהם כן תחול ריבית פיגורים, כאשר ההטבה המוצעת תינתן רק לחייב שלא צבר חובות כבדים (עד לסכום שייקבע כאמור). זה תואם את הרציונל של הצעת החוק לתמרץ חייבים לשלם ולהחזירם למוטב, אך לא לתת פרס לחייבים סדרתיים.

 

8.   הפטור מריבית לחייב בהוצאה לפועל יהיה חד פעמי, זאת אומרת חייב יוכל להנות ממנו רק פעם אחת בגין חוב בהוצאה לפועל.

 

9.   יש להחיל את הפטור מריבית על הצעת החוק רק כשמדובר בצו תשלומים של לכל היותר 24 תשלומים, כלומר על החוב להיות משולם תוך 24 חודשים, שבמהלכם יינתן פטור מריבית פיגורים אא"כ החייב הפסיק לשלם במהלך התקופה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם למתן פרטים נוספים.          

 

 

 

ב ב ר כ ה,

 

 

 

ליאור שפירא, עו"ד

יו"ר משותף

סגן ראש הלשכה

יוסף ויצמן, עו"ד

יו"ר משותף

המשנה לראש לשכת עוה"ד

גיא גולדפרב, עו"ד

יו"ר משותף

 

 

 

 

 

 

 

העתקים:

 

ועדת החוקה חוק ומשפט (באמצעות מזכירות הוועדה).

חברי הכנסת, מגישי הצעת החוק.

 

גב' איילת שקד – שרת המשפטים.

עו"ד אפי נוה – ראש לשכת עורכי הדין.

מר אורי אלפרסי – מנכ"ל לשכת עוה"ד.

עו"ד ענת הר אבן – יועמ"ש רשות האכיפה והגביה.

עו"ד דנה יפה – מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים.

עו"ד שמעון לפיד – ממונה בכיר (הוצל"פ), לשכת עוה"ד.

עו"ד לילך נחמיה – מנהלת יחידת קשרי ממשל, לשכת עוה"ד.

קובץ להורדה
p_1487_20.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון