עו"ד על הפרשה - עלון שבועי

פרשת השבוע, שלח לך, תשע"ה, גיליון מס’ 30

21.06.2015

עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך

עו"ד אברהם סופר: "ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו" על חובת האזהרה ועל עקרון החוקיות במשפט הפלילי.
 
.
קובץ להורדה
portion_of_the_week_issue_30_full.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון