הודעות וחדשות

בחינות בדיני מדינת ישראל מועד אוגוסט 2015 August exams

03.06.2015

ההרשמה לבחינות בדיני מדינת ישראל תחל מיום 5.6.15-5.7.15 :
ניתן להוריד את הטופס מהאתר ולשלם בשובר תשלום מכל סניף בנק דואר למס' חשבון הלשכה: 4454120
 
הערה בעניין אגרת תרגום : נא ראו עדכון בקובץ הוראות בנוגע לאגרת תרגום עבור כל שפה אחרת
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון