עו"ד על הפרשה - עלון שבועי

פרשת השבוע, בחקתי, תשע"ה, גיליון מס’ 26

13.05.2015

עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך

עו"ד דוד נהיר: "והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר". נדרי הקדש וערכים.
 
.
קובץ להורדה
portion_of_the_week_issue_26_full.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון