ועדת שכר טרחה

תחומי עיסוק ודרכי פנייה

09.03.2022

ועדת שכר טרחה

ועדת שכר הטרחה היא ועדת סטטוטורית שתפקידיה הוגדרו בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961. בהתאם להוראות סעיף 9(ו)(2) לחוק הלשכה, ועדת שכר טרחה תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויות הלשכה לפי סעיפים 84(ב) ו-89, והן:

  • בפנייה של לקוח לוועדה לפי סעיף 84 (ב) לחוק לשכת עורכי הדין, במקרים של שכר מותנה בתוצאות, אם נראה לדעת הוועדה שהשכר מופרז – קובעת הוועדה את השכר המתאים, וקביעתה מחייבת את עורך הדין.
  • הוועדה מחווה דעתה לפי סעיף 89 לחוק לשכת עורכי הדין בכל שאלה בדבר שכר טרחתו של עורך דין, אם נדרשה לכך על ידי גוף שיפוטי או מעין שיפוטי.

בנוסף, ועדת שכר טרחה פועלת גם בהיבטים הבאים הקשורים בנושא שכר הטרחה:

  • הוועדה דנה וממליצה על עדכון, שינוי או תיקון של התעריף המינימלי המומלץ.
  • הוועדה עונה לפניות המגיעות מלקוחות ועורכי דין בענייני שכר טרחה. הפניות נעשות בצורה של שאלות ו/או תלונות קונקרטיות.
  • הוועדה מציעה תגובות של הלשכה להצעות חוק שכלולות בהן ענייני שכר טרחת עורך-דין.
  • הוועדה יוזמת או נענית לפניות ראש הלשכה, להתערב ולהשפיע בקביעת שכר טרחה הולם לעורכי דין המייצגים רשויות או גופים ממשלתיים ואחרים.

החלטות עקרוניות של ועדת  שכר הטרחה מתפרסמות בגיליונות "אתיקה מקצועית" (עד גיליון מספר 68).

 

לרשימת חברי/ות הוועדה לחצו כאן

 

לכל המעוניין/ת לפנות לוועדת שכר טרחה, יודגש כי הוועדה אינה מעניקה ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת.

 

כאשר נתגלעה מחלוקת בין לקוח לעורך דינו, או בין עורך דין ללקוחו בענייני שכר טרחה, ניתן אכן לפנות לוועדת שכר הטרחה.

 

יצוין כי הוועדה פועלת בגילוי נאות/ באופן גלוי, היינו הפנייה אינה חסויה, אלא עוברת כפי שהיא לתגובת הצד השני (הלקוח/ עורך הדין), כדי שניתן יהיה לקבל גם את עמדתו לדברים.

 

ככל שתבחרו לפעול כאמור, נא העבירו מכתב לוועדת שכר טרחה המפרט את פרטי המקרה (כולל מסמכים רלוונטיים, הסכם שכ"ט וכו') וכן את פרטי הקשר של הצד השני (עורך הדין/ הלקוח), על מנת שנוכל להעביר את הפנייה לתגובתו.

 

פרטי ההתקשרות עם ועדת שכר הטרחה בטלפון: 03-6362201, בפקס: 03-6918696, בדוא"ל: vaadmerkazi@israelbar.org.il   ובכתובת: דניאל פריש 10 תל אביב 6473111. 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון