התאמות לבחינות

הנחיות להתאמות - בחינות התמחות

23.08.2021

לתשומת לבכם:  יש לקרוא את ההנחיות להתאמות, ולהגיש בקשה באמצעות טופס בקשה, אליו יש לצרף את המסמכים המתאימים. את הטופס והמסמכים יש להעביר למחלקת המתמחים באמצעות דוא"ל לכתובת: bchinot.ha@israelbar.org.il 
בקשה שתוגש ללא טופס, לא תטופל.
 
 
 
 
 
 
קובץ להורדה
bar_exam_accomodations_winter_2021.pdf _421103830M9.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון