מאמרים וכתבות

לקט פסיקה עדכנית בנושאי בוררות

20.10.2014

עו"ד פיני מרינסקי, יו"ר הנהלת המוסד לבוררות

עדכוני פסיקה בתחום הבוררות מהתקופה האחרונה וכן קישורים לפסקי הדין המלאים.

חברים וחברות יקרים,

 

מצ"ב עידכוני פסיקה בתחום הבוררות מהתקופה האחרונה וכן קישורים לפסקי הדין המלאים למי שמעוניין.

תודת המוסד נתונה לעו"ד גבריאל בוקובזה שערך לקט זה.

 

בברכה,

עו"ד פיני מרינסקי, יו"ר הנהלת המוסד לבוררות

 

עיכוב הליכים והעברת ההליך לבוררות

תאח (טב') 31701-04-14 הדר חזן נ' קיבוץ מרחביה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

 

בית משפט השלום בטבריה קיבל בקשה כנגד קיבוץ מרחביה לעיכוב הליכים ולהעברת התיק לבוררות.

המשיב, קיבוץ מרחביה, הגיש כנגד המבקשות תביעה לפינוי מושכר בהתאם להוראות פרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984. התביעה הוגשה כתביעה לפנוי מושכר והמבקשות, עוד בטרם הגישו כתב הגנתן, עתרו בבקשה לעיכוב הליכים בתיק ולהעברת הסכסוך להכרעת בורר. לטענת המשיבות, בתקנון הקיבוץ הוגדר במפורש מנגנון ליישוב סכסוכים בין חבר הקיבוץ לבין הקיבוץ. נקבע, כי הבחינה האם מבקש עיכוב ההליכים היה מוכן לקיים את הבוררות איננה טכנית אלא מהותית, והיא נועדה לבחון את תום ליבו ואת כוונותיו האמיתיות של המבקש, לאור מכלול נסיבות המקרה הנתון.

בנסיבות דנן, נקבע כי ראוי להעביר את ההליך לבוררות.

 

ביטול פסק בוררות

הפב (מרכז) 45009-09-13 ש.א.ק.ל חברה לבנייה בע"מ ה נ' גולן חורש

 

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לביטול פסק בוררות.

נקבע, כי החלטת הבורר במסגרת פסק הבוררות ולא במהלך הבוררות עצמה, לקבל כראיה עמודים "נבחרים" מתוך הסכם המכר שבנידון, כמו גם החלטתו לבסס קביעתו בעניין שווי הנכס על ראיה חלקית זו שאינה משקפת את תנאי עסקת המכר במלואם וכהווייתם, נושאת עימה פגיעה בזכותה של המבקשת לטעון טענותיה באשר להסכם המכר בכלל ובאשר לשווי הנכס על פי הסכם המכר בפרט. פטור מניהול הדיון בהתאם לסדרי הדין ודיני הראיות אין משמעו פטור מהקפדה על קיום כללי הצדק הטבעי ועל מתן זכות טיעון. עוד נקבע כי סמכות הבורר נקבעת על פי הסכם הבוררות ולא על פי כתבי הטענות המוגשים במסגרת הבוררות. משכך, פסיקת סעד שלא נתבע בכתב התביעה אינה מקימה עילת ביטול בגין חריגה מסמכות כמשמעה בסעיף 24(3) לחוק הבוררות, אולם עשויה להקים עילת ביטול מכח סעיף 24 (4) לחוק הבוררות.

 

עיכוב הליכים בשל תניית בוררות

רעא 3331/14 Siemens AG (חברה זרה) נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

 

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישו סימנס ישראל בע"מ ואח', שעניינה בקשה לעכב את הליכי התובענה שהגישה נגדן חברת החשמל לישראל בע"מ, עקב קיומה של תניית בוררות בהסכמים שנכרתו ביניהן. נקבע כי אין צורך להכריע בשאלת תחולת האמנה [ניו-יורק] שכן מצבור של טעמים מטים את הכף לדחיית הבקשה לעיכוב ההליך, החל מאינטרס הציבור בבירור פומבי של התביעה הנסבה על פרשת שוחד חמורה, וברוח הפסיקה לגבי השלכותיה של טענת תרמית על בקשה לעיכוב הליכים; דרך שיקולים של פיצול הדיון, ובכללם ההבחנה בין סימנס לסימנס-ישראל והעובדה שהמבקשות הגישו תביעה בגין אותה מסכת עובדתית העתידה להתברר בבית המשפט; וכלה בתכליתה של אמנת ניו-יורק.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון